Wat is mediation?

bedrijven

Mediation

Mediation is een gerichte aanpak om partijen weer met elkaar in gesprek te brengen. In tegenstelling tot bemiddeling geeft mediation geen oordeel en is een mediator niet inhoudelijk in het proces betrokken, maar helpt de betrokkenen bij het vinden van een eigen oplossing. Na afloop van een geslaagde mediation is vaak ook de verstoorde relatie helemaal of voor een belangrijk hersteld. Mediation is zinvol bij alle soorten van conflicten en wordt vaak ingezet bij een arbeidsconflict, echtscheiding maar bijvoorbeeld ook burenruzies.

Mediationprocedure

Een mediation begint met het opstellen en ondertekenen van een mediatonovereenkomst, waarbij men o.a. overeenkomt dat wat binnen de mediation wordt besproken geheimgehouden wordt. Maar ook dat betrokken partijen elkaar beloven hun uiterste best doen om het conflict op te lossen, dat de mediator helpt om zelf tot een oplossing te komen en dat de uitkomst wordt vastgelegd in een rechtsgeldige overeenkomst. Mediation is dus wel vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Mediation richt zich vooral op het begeleiden van het proces?

Daarbij spelen de volgende zaken een belangrijke rol:

  • volledig gericht op de procesbegeleiding en de relatie
  • faciliterend aan het gesprek
  • geen dossier- of inhoudelijke kennis
  • geen inbreng eigen opvattingen
  • zelfoplossend vermogen van de partijen is uitgangspunt
  • draagt geen oplossing aan
  • alle bijeenkomsten zijn in principe gezamenlijk
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie