Ikbemiddel.nl

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling Bemiddeling wordt vaak ingezet voor het oplossen van conflicten tussen partijen op de werkvloer, bedrijfs- en familiare conflicten, als partijen niet meer tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen, maar toch geen advocaat of rechter…