Wat is bemiddeling?

Ikbemiddel.nl

Bemiddeling

Bemiddeling wordt vaak ingezet voor het oplossen van conflicten tussen partijen op de werkvloer, bedrijfs- en familiare conflicten, als partijen niet meer tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen, maar toch geen advocaat of rechter willen inschakelen. Het doel is altijd om tot een oplossing te komen die voor alle betrokken partijen acceptabel is. Er is geen winnaar of verliezer

Een bemiddelaar speelt een actieve rol in het opsporen van de kernpunten van het conflict. Verder zal hij met elk van de partijen afstemmen waaruit de oplossing mogelijk kan bestaan. Daarbij mag en zal een bemiddelaar ook vaak zelf mogelijke oplossingen aandragen. Indien noodzakelijk zal een bemiddelaar zich ook inhoudelijk in de kwestie verdiepen en de (juridische) (on)mogelijkheden met partijen bespreken.

U mag van een bemiddelaar verwachten dat hij onder spanning rustig en kalm blijft. Zich goed in de kwestie heeft ingeleefd. Helder en concreet communiceert. Rationeel is. Maar juist en vooral ruim aandacht heeft voor de menselijke aspecten en emoties van alle betrokkenen.

Waar houdt een bemiddelaar zich in de praktijk zoal mee bezig?

  • richt zich zowel op de inhoud als het proces
  • denkt en handelt oplossingsgericht
  • bestudeert dossiers en verzamelt informatie
  • bouwt inhoudelijke kennis op
  • heeft directe bemoeienis; brengt eigen opvattingen in en beinvloedt
  • draagt mogelijke oplossingen aan
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie